Tag: مشکلات زندگی

۳۱
اردیبهشت

با چه کسی ازدواج کنیم

[/vc_column

۶
مرداد

مشکلات زندگی

مشکلات زندگی مدتی است که هر وقت با کسی صحبت می کنم از مشکلات زندگی می گوید! نمیدانم چرا افراد اصرارهای عجیب و غریبی هم دارند که بگویند، زندگی ما از همه بدتر است! مشکلات زندگی ما از مال شما بسیار بزرگتر است! کلا دوست دارند با هر ترفندی اثبات کنند: ما از همه بدبخت تریم! خوب یادم هست سال
Read more
هدیه ما به شما: PDF و فایل صوتیِ این کتاب!
* ارتباط همسرداری با گاوبنفش!
* سورپرایز کردن با گاوبنفش!
* تمرینات عملی با گاوبنفش!
* گوش دادن به روش گاوبنفش!
* انتقاد کردن به روش گاوبنفش!
* مدیریت خشم به روش گاوبنفش!
فایل های این کتاب، به ایمیل شما ارسال می شود!
محتوای این کتاب:
× بستن
سپاسگزارم!
تا لحظاتی دیگر، اولین فایل به ایمیل شما ارسال می شود!