آرشیو برچسب ها : اعتماد به نفس کودک

برای بیشتر والدین خیلی مهم است که کودکانی با اراده و با اعتماد به نفس بالا داشته باشند! در واقع اعتماد به نفس، راهی مطمئن برای مسیر موفقیت است. اگر کودکان ما بر اساس توانمندی های خودشان رفتار کنند، ریسک پذیری خوبی خواهند داشت، به اهدافشان دست پیدا می کنند و یافته های ارزشمندی در […]