آرشیو برچسب ها : آشتی کردن با همسر

چرا با همسرم دعوا می کنم خانمی که استاد دانشگاه بودند و حدودا یک سال از ازدواجشان می گذشت، با ناراحتی و گریه عنوان می کرد که از دست رفتارهای همسرش خیلی ناراحت است! از دنیا خسته و سیر شده است (احساس پشیمانی شدیدی در حرفهایش پیدا بود!) در جلسه مشاوره پرسید: چرا با همسرم […]

چگونه با همسرم آشتی کنم ؟ تا به حال چند بار تلاش کرده اید ولی موفقیتی حاصل نشده است؟! شاید باید روشهای خود را تغییر دهید. وقتی کاری را بارها و بارها تکرار می کنید و نتیجه دلخواه را نمی گیرید، واضح است که باید روش خود را در آشتی کردن با همسر تغییر دهید! […]