کارگاه ها و سمینارها

کارگاه ها و سمینارها

اگر کارگاه یا سمیناری را از دست داده اید، نگران نباشید! شما می توانید از این بخش فیلم مربوط به کارگاه ها و سمینارها را خریداری نمایید

نمایش یک نتیجه

هدیه ما به شما: PDF و فایل صوتیِ این کتاب!
* ارتباط همسرداری با گاوبنفش!
* سورپرایز کردن با گاوبنفش!
* تمرینات عملی با گاوبنفش!
* گوش دادن به روش گاوبنفش!
* انتقاد کردن به روش گاوبنفش!
* مدیریت خشم به روش گاوبنفش!
فایل های این کتاب، به ایمیل شما ارسال می شود!
محتوای این کتاب:
× بستن