محصولات ویدیوئی

محصولات ویدیویی

محصولات ویدیویی به گونه ای طراحی شده است تا شما بتوانید با هر دستگاهی که می تواند فرمت MP4 را پخش کند، تماشا کنید!

نمایش یک نتیجه

هدیه ما به شما: PDF و فایل صوتیِ این کتاب!
* ارتباط همسرداری با گاوبنفش!
* سورپرایز کردن با گاوبنفش!
* تمرینات عملی با گاوبنفش!
* گوش دادن به روش گاوبنفش!
* انتقاد کردن به روش گاوبنفش!
* مدیریت خشم به روش گاوبنفش!
فایل های این کتاب، به ایمیل شما ارسال می شود!
محتوای این کتاب:
× بستن