محصولات صوتی

محصولات صوتی

اگر سرتان خیلی شلوغ است و نمی توانید از محصولات ویدیویی استفاده کنید، محصولات صوتی را برای شما طراحی کرده ایم تا بتوانید در هر جایی اعم از اتومبیل، مترو، اتوبوس و غیره، از محصولات موسسه مهارتهای زندگی استفاده کنید!

نمایش یک نتیجه

هدیه ما به شما: PDF و فایل صوتیِ این کتاب!
* ارتباط همسرداری با گاوبنفش!
* سورپرایز کردن با گاوبنفش!
* تمرینات عملی با گاوبنفش!
* گوش دادن به روش گاوبنفش!
* انتقاد کردن به روش گاوبنفش!
* مدیریت خشم به روش گاوبنفش!
فایل های این کتاب، به ایمیل شما ارسال می شود!
محتوای این کتاب:
× بستن