همسرداری

۱۸
مهر

چگونه همسرم را درک کنم

[/vc_column

۲۸
مرداد

ازدواجمان را شورانگیز کنیم

[/vc_column

۱۲
تیر

چه زمانی ازدواج کنیم

[/vc_column

۱۰
تیر

با همسر داغدار چگونه رفتار کنیم

[/vc_column

هدیه ما به شما: PDF و فایل صوتیِ این کتاب!
* ارتباط همسرداری با گاوبنفش!
* سورپرایز کردن با گاوبنفش!
* تمرینات عملی با گاوبنفش!
* گوش دادن به روش گاوبنفش!
* انتقاد کردن به روش گاوبنفش!
* مدیریت خشم به روش گاوبنفش!
فایل های این کتاب، به ایمیل شما ارسال می شود!
محتوای این کتاب:
× بستن
سپاسگزارم!
تا لحظاتی دیگر، اولین فایل به ایمیل شما ارسال می شود!