چگونه با همسر عصبی خود رفتار کنیم

آیا شما هم در زمره افرادی هستید که بارها بر اثر مسائل ساده با همسرتان دعوا و مرافه کرده اید؟ واقعیت این است؛ دانستن این نکته که ما بدانیم چگونه با همسر عصبی خود رفتار کنیم ، آرامش را تا حد بسیار زیادی به خانواده ما خواهد آورد!

برخی از افراد روزها از زندگی مشترکشان می گذرد و همچنان نمی دانند چرا همسرشان با روزهای اول ازدواج، تفاوت چشمگیری کرده است! یا اینکه مدام فکر می کنند چگونه می توانند شادی و خوشبختی را به زندگی مشترک شان بازگردانند…

در این مقاله به این موضوع پرداخته ام، چگونه می توان با شناخت دقیق احساس، آن را به همسر منتقل کرد! در انتهای مقاله نیز به رسم همیشگی راه کاری عملی برای اینکه چگونه با همسر عصبی خود رفتار کنیم ، ارائه خواهم داد!

ابراز احساسات به همسر

تصور کنید من و همسرم به یک میهمانی رفته ایم. همین که وارد می شویم آدم های زیادی را می بینیم که برخی از آنها را می شناسیم و برخی دیگر را نمی شناسیم. در حالی به این میهمانی وارد می شویم که به تازگی از سفری فوق العاده برگشته ایم!

همسرم می رود تا از میز میوه ها، بشقاب میوه ای بیاورد. من نگاهی به دور و اطراف می اندازم و گروهی را می بینم که با هم مشغول صحبت کردن هستند. به طرف آنها می روم و سلام و احوالپرسی کرده و درباره ی سفرمان صحبت می کنم. برای آن ها میگویم کجاها رفتیم و چه کارهایی انجام دادیم و چقدر خوش گذشت. وقتی مشغول صحبت کردن با آنها هستم، از گوشه چشمم می بینم که همسرم برگشته و کنار من ایستاده و به صحبت های من گوش می کند.

من هم چنان هیجان زده هستم و با شور و حرارت تمام، به صحبت های خود ادامه می دهم.

بعد از یک دقیقه متوجه می شوم همسرم، سعی در مسخره کردن من دارد و می خواهد با خوشمزگی هایش وسط صحبت هایم بپرد و حرفهایم را قطع کند.

 • به بعضی از جملات و گفته های من می خندد!
 • و برخی دیگر را تصحیح می کند و مثلا می گوید “این طور” نبوده بلکه “آن طور” بوده است!

به تدریج احساس می کنم از دست او عصبانی می شوم. مکالمه من با مهمانهای دیگر، هم چنان ادامه می یابد.

او نیز به کار خود ادامه می دهد. میهمانی پایان می پذیرد و در پایان سوار ماشین می شویم تا به خانه برگردیم.

از دست او بسیار عصبانی و ناراحتم. نمی دانم چه کار کنم. نمی دانم چگونه احساساتم را به درستی با او درمیان بگذارم.

آیا بعد از ظهرمان را خراب کنم و دعوا راه بیندازم؟

اولین نوع برخورد با همسر عصبی

آیا می توان در این موقعیت پاسخ صحیح به سوال” چگونه با همسر عصبی خود رفتار کنیم ” را بدهیم؟

خب در اولین مرحله تصمیم می گیرم احساساتم را سرکوب نکنم و می خواهم آن را با همسرم در میان بگذارم.

رو به او کرده و می گویم:

“عزیزم می بایست بگویم چه احساساتی دارم. باید آنها را با تو در میان بگذارم”

 • حقیقت آن است که فکر می کنم در میهمانی مثل یک احمق رفتار کردی!
 • من فقط می خواستم به دیگران بگویم که چقدر سفر به ما خوش گذشت!
 • اما تو بسیار بی ملاحظه و بی ادب بودی و مرا مسخره کردی!
 • مدام وسط حرف هایم پریدی و گفته هایم را تصحیح کردی!
 • مثل این که خودت نمی دانی چقدر احمق هستی!
 • شاید فکر می کردی چقدر صحبت ها و گفته های من ناراحتت می کند، اما می خواستم حقیقت را به تو بگویم!
 • از آن که در میهمانی با تو بودم خجالت می کشیدم و شرمنده بودم!
 • همه چیز را خراب کردی!
 • اصلا این کار همیشگی توست که مدام جلوی دیگران مرا خجالت زده میکنی!
 • دیگر نمی توانم این وضع را تحمل کنم!
 • حتی دیگر نمی خواهم راجع به آن کوچک ترین حرفی بزنم!
 • اما حس کردم باید احساساتم را به تو بگویم!

   احتمالا در این زمان همسرم هم خواهد گفت:

“حال بگذار من همه حقیقت را درباره احساساتم به تو بگویم. حقیقت آن است که تو خیلی لوس و نُنُر و بچه ننه هستی!”

 • خیلی از درون احساس ناامنی می کنی!
 • نسبت به هر موضوع کوچکی، واکنش هیجانی نشان می دهی!
 • حتی ظرفیت یک شوخی کوچک را هم نداری!
 • همیشه خیلی خشک و جدی هستی!
 • هیچ وقت با تو به من خوش نمی گذرد و مدام نق می زنی!
 • کار درستی کردم چند بار وسط حرف هایت پریدم!
 • اصلا تو مرا نمی دیدی و متوجه ام نشدی کی آمدم کنارت ایستادم!
 • مرتب حرف می زدی و یک بار هم به من نگاه نکردی!
 • اصلا چه احتیاجی داری من کنارت باشم!
 • سر همه را بردی، از دست این حرف های تکراری و همیشگی ات خسته شده ام!

نتیجه اولین نوع برخورد هم احتمالا چیزی جز این نخواهد بود؛ برای بررسی بیشتر به سوال ” چگونه با همسر عصبی خود رفتار کنیم ” لطفا به مدل زیر نیز توجه فرمایید؛

دومین نوع برخورد با همسر عصبی

همسرم تمامی حقایق را بازگو کرد! آیا بازگو کردن همه حقیقت درباره احساسات مان حال مان را خوب کرد؟ آیا از این که صادق بودیم و به اصطلاح تمام حقیقت را درباره احساسات مان گفتیم احساس رهایی کردیم؟ آیا به جایی رسیدیم؟ این گونه ابراز احساسات، مسایل را بدتر می کند!

برای مطالعه بیشتر در مورد مدیریت خشم می توانید به اینجا مراجعه کنید!

لایه اول احساسی : خشم و انزجار

پس مشکل کجاست؟

در واقع ما به هیچ وجه تمام حقیقت را درباره احساسات مان بازگو نکرده ایم! (احتمالا با این روش نحوه برخورد با همسر عصبی را اصلاح نکرده ایم) بیان کردن تمامی حقیقت ،امر دیگری است. باید این درس را درباره روابط بیاموزیم که اغلب مشکلات ارتباطی ،از این جا ناشی می شوند که فقط بخشی از حقیقت را می گوییم نه تمام آن را.

برای اینکه درک بهتری از گفتن تمام حقیقت پیدا کنیم می خواهم آنرا به یک کوه یخی تشبیه کنم!

همانگونه که می دانید کوه یخی دارای ۲ بخش است!

 • بخش اول: بخشی که خارج از آب است و بسیار بزرگ به نظر می رسد!
 • بخش دوم: بخشی که داخل آب است و درواقع ۱۰ برابر بخش اول است!!

چگونه با همسر عصبی خود رفتار کنیم !

لایه های پنهان خشم

در واقع احساسات نیز مانند کوه یخی هستند. آن چه در واقع شما را ناراحت نموده ودر مقایسه با آنچه از حوزه ی آگاهی و هوشیاری تان پنهان است، بسیار ناچیز می باشد. بخشی که در زیر آب است از لایه های مختلفی تشکیل شده است. هر لایه احساسی در واقع واکنشی است به لایه ی قبلی.

لایه دوم احساسی : غم و اندوه

می خواهیم دوباره به مهمانی بازگردیم و نگاهی دقیق تر به سوال ” چگونه با همسر عصبی خود رفتار کنیم “ ، بیاندازیم!

سطحی ترین و خارجی ترین لایه ی احساسی، همواره خشم، انزجار و سرزنش است!

“تو آدم احمقی هستی! چطور می توانی وسط حرف هایم بپری؟ همیشه این کار را با من می کنی!”

در حقیقت خشم و انزجار لایه ی احساسی عمیق تری به نام رنجش و غم و اندوه را می پوشاند.

همواره قبل از آن که ناراحت و عصبانی شویم، احساس می کنیم کسی ما را رنجانده و سرخورده و دلسرد می شویم! در واقع خشم و انزجار واکنشی به رنجش و غم و یاس و سرخوردگی است.

هر چه بیشتر از دست کسی رنجیده باشیم، بیشتر گرایش داریم که عصبانی شویم!

خشم و انزجار، احساسات قوی تری هستند و رنجش و غم جزو احساسات آسیب پذیرترند!

باز گو کردن تمام حقیقت!

در واقع برای بازگو کردن تمام حقیقت با استفاده از لایه دوم اینگونه باید گفت:

 • وقتی جلوی دیگران مسخره ام کردی، دلم را شکستی و رنجاندی، به راستی ناراحت کننده بود، احساس میکنم بلد نیستم هیچ کاری را درست انجام دهم!
 • مدام تو را جلوی دیگران شرمنده می کنم!
 • از این که نمی توانیم مانند زوجی خوشبخت  در تیمی واحد برای رسیدن به هدفی مشترک و یکسان تلاش می کنند، از تعطیلات مان برای دیگران تعریف کنیم و بگوییم چقدر به ما خوش گذشته است غمگین شدم!

لایه سوم احساسی : ترس و ناامنی

 این لایه زیر بخش لایه غم و اندوه است!

این لایه معمولا لایه ای است که از دوران کودکی در ما به جا مانده است و ما در کوله بار احساسی خود حمل می کنیم!

در واقع اگر بخواهیم با همسرمان صادق باشیم باید بگوییم:

 • می ترسم هرگز نتوانم احساساتم را آن گونه که مطابق میل توست جلوی دیگران بگویم!
 • یا از مسافرتی که رفته ایم، برایشان تعریف کنم!
 • می ترسم، هیچ وقت از حرف زدن من راضی و خوشحال نباشی!
 • می ترسم همیشه دعوایمان شود و در رقابت و کشمکش با یکدیگر باشیم!
 • می ترسم مرا دوست نداشته باشی و تو را برای همیشه از دست بدهم!

با ورود به لایه سوم می توانید مسئولیت خود را در آنچه پیش آمده بپذیرید و گردن بگیرید!

شاید بتوان گفت اولین قدم در راستای پاسخ صحیح و اجرایی به سوال “چگونه با همسر عصبی خود رفتار کنیم” پذیرفتن مسوولیت رفتار خود باشد!

در این لایه است که می توانید از خود بپرسید؛ شاید من اشتباه کرده ام!

راه کار احساسی اول : پشیمانی و مسئولیت پذیری

در این لایه احساس می کنید می توانستید کارها را با روش متفاوت و بهتری انجام دهید! در این جاست که می توانید برای احساسات همسرتان نیز ارزش و اهمیتی قائل شوید و آنها را درک کنید.

به مهمانی باز گردیم! (پرداختن دوباره به سوال  چگونه با همسر عصبی خود رفتار کنیم)
می بایست در این مقطع از همسرم معذرت خواهی کنم و بگویم:

 • عزیزم از این که وقتی به جمع ما وارد شدی تو را به کسی معرفی نکردم و با خودخواهی به حرف زدن ادامه دادم، معذرت می خواهم!
 • می توانم درک کنم احساس جدا افتادگی و ترک شدگی و نادیده گرفته شدن چقدر بد است!
 • اگر من هم جای تو بودم، می رنجیدم و احساس طرد شدگی می کردم!
 • البته هرگز قصد نداشتم این حس را به تو بدهم که مهم نیستی و احساساتت اهمیتی ندارد!

راه کار احساسی دوم : آرزوها و راه حل ها

لایه ی احساسی بعدی خواسته ها، نیازها، آرزوها و راه حل هاست. حال که متوجه شدم چه اتفاقی افتاده و چه خواسته ها و نیازهایی دارم از خود می پرسم چگونه می توانم موقعیت را اصلاح کنم؟

در این راه کار احساسی به همسرم خواهم گفت:

 • عزیزم اصلا دوست ندارم دوباره این اتفاق بین ما پیش بیاید!
 • همیشه دوست دارم تو را نیز شرکت دهم و احساس کنیم در تیمی واحد بازی می کنیم!
 • دوست دارم دفعه بعد که دیدی بی وقفه به صحبت کردن ادامه می دهم یواشکی به گونه ای به من اشاره کن و متوجه ام کنی!
 • یا به شوخی بگویی می شود من هم چیزی بگم؟!
 • آن جا متوجه می شوم و نوبت صحبت کردن را به تو می دهم!
 • قول می دهم تو را بیشتر در نظر داشته باشم!

راه کار احساسی سوم : عشق

آخرین راه کار احساسی که می توان از آن استفاده کرده ، در اعماق شما وجود دارد و می تواند بسیار قدرتمند نیز باشد، عشق است!

در حقیقت اگر کسی را زیاد دوست نداشته باشید هرگز این قدر از دستش عصبانی نمی شوید!

خشم، رنجش ،غم و ترس ، شما را از عشق، بخشش و دوست داشتن دور می کند و به طورموقت تماس تان را با این گونه احساسات قطع می کند. هدف اصلی از بیان این کوه یخی که دارای سه لایه احساسی و سه راه کار احساسی ، این است که  بتوانید لایه ها را یکی پس از دیگری طی کرده و دوباره با عشق  و دوست داشتن تماس برقرار کنید.

البته نه با فراموش کردن و یا سرکوب کردن احساسات و نه با خالی کردن شان بر سر دیگری، بلکه با صحبت و ابراز کردن صحیح آن ها!

چنان چه فقط برخی از این لایه ها را ابراز کنید، نمی توانید مساله و درگیری پیش آمده را کامل برطرف کرده و با احساس عشق و دوست داشتن خود تماس برقرار کنید.

طبقه های احساسی ممنوعه!

برای اینکه نحوه برخورد با همسر عصبی را عمیق تر بررسی کنیم، می خواهم مثالی از لایه های احساسی را برایتان بگویم؛

در واقع می توانید به این لایه ها مانند یک ساختمان چند طبقه نگاه کنید. لایه های مختلف احساسی، طبقه های مختلف این ساختمان به حساب می آیند.

هنگامی که از لایه های مختلف احساسی یکی پس از دیگری رد می شویم، گویی با آسانسوری شیشه ای از طبقات مختلف بالا و پایین می رویم.

ما در کودکی در این ساختمان زندگی کرده ایم! در برخی خانواده ها سر زدن به برخی از طبقات این ساختمان ممنوع بوده است.

برای مثال به پسرها آموزش داده اند :

هر کجای این ساختمان که می خواهید می توانید بروید ولی به طبقه دوم (طبقه غم و اندوه) اجازه ورود ندارید!

 • مردها اجازه ندارند، رنجیده و غمگین شوند!
 • یا حتی ضعیف و نازک و نارنجی به نظر برسند!

طبقه ی سوم نیز از طبقه های ممنوعه به حساب می آمد.

 • مردها حق ندارند گریه کنند!
 • و گرنه آن ها را بچه ننه و ضعیف می نامند!
 • در واقع مردان باید شجاع و دلیر باشند!

چگونه با همسر عصبی خود رفتار کنیم

مرد عصبانی گریان

به دختران نیزچنین آموزش داده شده:

 • هرگز نباید به طبقه ی اول بروید!
 • حق ندارید عصبانی شوید چون زن های عصبانی را پررو می نامند!

پس هنگامی که زن ها عصبانی می شوند؛

 • به جای آن که خشم خود را به شیوه ای سالم تخلیه نمایند!
 • شروع به گریه کردن می کنند!
 • احساسات خود را سانسور می کنند!
 • رنج و غم خود را به نمایش می گذارند!

که در واقع همه اینها، احساسی قلابی و غیرواقعی است.

چگونه با همسر عصبی خود رفتار کنیم

زن عصبانی ناراحت

 تا حالا شده، احساس کنید خشم شما پایانی ندارد و هرگز نمی توانید از آن خارج شوید؟

این اتقاف به دلیل بازگو نکردن تمامی حقیقت، درباره احساسات تان می افتد.

 • ممکن است احساس کنید عصبانی هستید در حالی که رنجیده اید!
 • ممکن است احساس کنید افسرده اید، در حالی که عصبانی هستید!

تا زمانی که تمامی حقیقت را در مورد احساسات تان بازگو نکرده و از همه ی لایه های احساسی یکی پس از دیگری عبور نمایید و یک یک احساسات تان را به شیوه ای مناسب و شایسته ابراز نکنید، نمیتوانید همه ی احساسات خود را کامل برطرف کنید و پس از آن در یک لایه احساسی خاص به دام خواهید افتاد.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردم بگویم یکی از راه کارهای دقیق پاسخ دادن به سوال “چگونه با همسر عصبی خود رفتار کنیم ” دقت به رفتار و کردار خود ماست! دقت داشته باشید! شما عمری است یاد گرفته اید و عادت کرده اید که با لایه های احساسی خود این گونه رفتار کنید و از راه کارهای اشتباه در زمان های نامناسب استفاده کنید. پس نباید توقع داشته باشید که فقط با خواندن این مقاله بتوانید تمام عادت های قبلی خود را کنار بگذارید! پیشنهاد می کنم تمرین های گفته شده را با دقت و حوصله کامل در فواصل زمانی مختلف اجرا کرده و منتظر نتایج شگفت انگیز آن باشید.

با تمرین و کار کردن روی راهکارهای سوال “چگونه با همسر عصبی خود رفتار کنیم ” انتخاب ها و تصمیمات آگاهانه و صحیح تری خواهید گرفت!

 

برای دریافت کتاب همسرداری با گاو بنفش فرم زیر را تکمیل کنید!

مقالات مرتبط با همسرداری!

One Comment

 1. ۱۵ آبان, ۱۳۹۵ at ۱۰:۴۲ قبل از ظهر

  سلام
  سپاس از شما استاد گرامی بابت این مقاله
  به راستی که اهمیت دادن به مهمترین و اصلی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده از واجب ترین فعالیت های است که باید در این زمانه به آن پرداخت و چقدر خوب که اساتیدی چون شما هستند این آموزش ها را ارائه می دهند . تشکر

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

15 فیلمِ رایگان همسرداری!
با وارد کردن ایمیل صحیح در کادر
پایین، این 15 درس رایگان را
دریافت خواهید کرد!
film-free
ما هرگز ایمیل و اطلاعات شما
را منتشر نخواهیم کرد!
10 % تخفیف محصول ترس!
با وارد کردن ایمیل صحیح، کد تخفیف
محصول "درمان ترس" به ایمیل
شما ارسال خواهد شد!
film-free